Nyheter

Inför årsmötet 2016

Kära medlemmar, På årsmötet den 5 april 2015 utsågs jag att vara valberedning. Valberedningens uppgift är att förbereda de val som ska göras vid kommande årsmöte, i år den 19 april 2016. I det arbetet behöver jag din medverkan. Det kan ske genom att du utnyttjar din rätt att lämna förslag och redovisa vilka du anser bör väljas till vår förenings olika förtroendeuppdrag. Här är de som nu har uppdrag: Styrelse Ordförande Fredrik Eklöf Tre styrelseledamöter Amelie Andersson, Jenny Anderberg och Ali Farhad Salehi. Tre suppleanter Hampus Michel, Mariam Egal,…

Hoppet i Kabul

I artikeln “Fredshoppet borta – nu blir IS starkare” skriver DNs Erik Ohlsson den 27 aug att “det svaga fredshopp som den krigströtta afghanska befolkningen kunde skönja för bara någon månad sedan nu definitivt har släckts”. Vi är på väg hem efter att ha lett seminarier i Kabul med unga vuxna afghaner och vill förmedla att hoppet inte alls har släckts. Läget är väldigt svårt och afghaner är tveklöst krigströtta – men de är också trötta på den ensidigt negativa rapporteringen från deras land. Vi har gjort detta på inbjudan…

Recovering from war, working for peace in Kabul!

Recovering from war, working for peace in Kabul, Afghanistan. Day 5 of our workshop and the participants are sharing their stories related to war. The purpose is both to practice their own experiences and to train their ability to help others by listening to others processing their war memories. We talked about how war is the ultimate expression of human irrationality. War pushes all inequalities and oppressions in a society to its extremes. Women are raped as a means of war. Children are neglected and abused and witnesses. Men are…

meeting with CPI – the biggest program in Afghanistan to strengthen the civil society.

”Yesterday’s bomb exploded 200 m from my house. 40 injured and 10 killed. And today I’m at work laughing and working with my colleagues like nothing has happened. Sometimes I wonder if we are psychologically crazy to do that. But that’s how we do it.” That was one of the honest and important statements at our meeting with CPI (CounterPart International) yesterday. CPI is an agent for USAID and runs the biggest program in Afghanistan to strengthen the civil society.

met with female activists in Voice of Afghan

This morning Amelie and Fredrik met with female activists in Voice of Afghan Women Journalists. One thing these professional journalists do: they call parents who don’t allow their daughters to start working in media after having completed their media studies, and talk to the parents about how media is not a bad place for women to work. They use themselves as good examples, how they are able to both have a career as a journalist and be a good mother. This organization wants us to do trainings for women and…

Meeting with Shuhada Organization about future cooperation.

Meeting this morning with Shuhada Organization about future cooperation. Among other things they build schools, hospitals and medical clinics, particularly in remote areas. When the school or clinic is operating well, they hand it over to the government and an agreement is reached with the local people that they will monitor the quality of the school or clinic and report to Shuhada. That way they make sure that the school or clinic is not neglected by the officials. Shuhada was founded 27 years ago by one of Afghanistan’s most influential…

Vit man som står ivägen

När vi inte håller workshops om genus eller jobbar med våra egna könsroller (inlägg om det kommer snart) här i Kabul gör vi som vanliga turister – och upprätthåller ibland könsmaktsordningen. ”Beskådar ruinerna av Darul Aman-palatset som bombades sönder av Mujaheddin på 90-talet och som behålls som ruin för att påminna om det destruktiva i att afghaner slåss mot afghaner.”

workshop at Gawharshad University

First day’s workshop at Gawharshad University finished. Such a great bunch of young women and men we get to work with. Eager to learn constructive listening for coming to peace with themselves, their family and friends and their war-torn society. We got requests for exploring the deeply rooted solutions for gender issues and to learn the exact meaning of ”human”. We are humbled by the trust, the hopefulness and the wisdom of these participants

Framme i Kabul

Vi togs väl emot idag av Dr Salehi och Ashrafi från Gawharshad University samt Jawad Wafa General Executive DirectorŕShuhada Foundation. Första dagen har varit full av intryck!Q